Refund Policy

 

The following policy describes the refund practices on our Website. This Refund Policy is an attachment to our Terms and Conditions. Please read and ensure understanding of both documents before playing. Unless defined in this Refund Policy, capitalised terms have the meaning set out in the Terms and Conditions

1. No refund can be completed once the alleged deposit (including the bonus) has been played using the Website.

2. If, for any reason, You are not satisfied with your deposit to the Website, we will upon your request make a refund of the balance currently held in your account. Before a refund is processed all bonuses in Your account will deducted prior to calculating the amount to be refunded.

3. A refund request will only be considered if it is requested within the first 24 (twenty-four) hours of the alleged transaction, or within 30 (thirty) days if a Player alleges that another individual (or a minor) has accessed his/her Player’s Account.

4. We reserve the right to withhold any refund or reverse transaction until the identity of the Account Holder is adequately established to our satisfaction, in order to ensure that any payment made to Us will be honored after a refund has been made. You agree to provide, in case We demand, a notarized identification, or any other certified identification in accordance with the applicable laws of Your jurisdiction. If such notarized or certified identification is not provided within 5 (five) days of our request, then such refund or reverse transaction shall not be effected, Your Player’s Account shall be closed and You shall forfeit all funds in Your Player’s Account, such decision shall be final, binding and not subject to appeal.

5. If any credit card purchases are considered to carry an unacceptable risk for security or legal reasons either by our credit card processors or by our managers, we will initiate refunds for all such transactions back to the credit card, and notify all the appropriate authorities and parties.

6. If you have funded your account with a banking card We reserve the right to pay all withdrawal requests up to the total amount deposited as refunds against the deposits You have made. If your withdrawals exceed the total amount deposited, any excess amount will be paid to you via one of our alternative methods available in the account.

Політика повернення коштів

 

Ця Політика повернення коштів описує методи повернення коштів на нашому Сайті. Ця Політика повернення є додатком до наших Умов використання. Будь ласка, прочитайте та переконайтесь у розумінні обох документів перед грою. Якщо в цій Політиці не вказано інше, терміни, написані з великої літери, мають значення, зазначене в Умовах використання.


1. Повернення не може бути здійснене після того, як передбачуваний депозит (включно з бонусом) був зіграний на Сайті.

2. Якщо з будь-якої причини Ви не задоволені своїм депозитом на Сайті, ми, за Вашим запитом, повернемо залишок, який зараз знаходиться на Вашому Ігровому акаунті. Перед обробкою повернення всі бонуси з вашого рахунку будуть відраховані до розрахунку суми, що підлягає поверненню.

3. Запит на повернення буде розглянутий лише в тому випадку, якщо його буде запрошений протягом перших 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту передбачуваної транзакції, або протягом 30 (тридцяти) днів, якщо Гравець стверджує, що інша особа (або неповнолітня) отримала доступ до його/її Ігрового облікового запису.

4. Ми залишаємо за собою право призупинити будь-яке повернення коштів або скасувати транзакцію доти, доки особа Власника облікового запису не буде належним чином встановлена, щоб гарантувати, що будь-який платіж, зроблений Нам, буде виконаний після того, як було оформлено повернення коштів. Ви погоджуєтесь надати, у разі, якщо нам буде потрібно, нотаріально засвідчене посвідчення особи або будь-яке інше посвідчення особи завірене або верифіковане відповідно до застосовних законів Вашої юрисдикції. Якщо таке нотаріально засвідчене або верифіковане посвідчення особи не буде надано протягом 5 (п'яти) днів з моменту нашого запиту, то таке повернення коштів або зворотна транзакція не буде здійснено, Ваш Ігровий акаунт буде закритий, Ви втратите всі кошти на своєму Ігровому акаунті і це рішення буде остаточним, обов'язковим та оскарженню не підлягає.

5. Якщо будь-які покупки за кредитними картками несуть неприйнятний ризик з причин безпеки або з юридичних причин або нашими обробниками кредитних карток, або нашими менеджерами, ми ініціюємо повернення коштів за всі такі транзакції назад на кредитну картку та повідомимо всі відповідні органи та сторони.

6. Якщо Ви поповнили свій рахунок за допомогою банківської картки, ми залишаємо за собою право сплачувати всі запити на зняття коштів до загальної суми, яка внесена як відшкодування внесених вами депозитів. Якщо Ваші виплати перевищують загальну суму депозиту, будь-яка надмірна сума буде виплачена Вам одним із наших альтернативних методів, доступних для Ігрового облікового запису.